English

From now on, the stories that I wrote, will be written in Vietnamese.

In fact, the purpose of this blog is to keep memories, moments that I cherish in life, even the smallest things.

Writing in English, it restricts the freedom and openness in the style that I’m aiming for.

To continue to improve my foreign language (English) skills in communication, I will do it by another method, on another blog.

Vietnamese

Kể từ bây giờ, các câu chuyện mà Tọi viết, sẽ được viết bằng Tiếng Việt.

Thực ra, mục đích khi viết blog này là để lưu giữ những kỉ niệm, những khoảng khắc mà Tọi trân trọng trong cuộc sống, dù là những điều nhỏ nhất.

Việc viết lách bằng tiếng Anh, nó hạn chế sự tự do và khoáng đạt trong văn phong mà Tọi hướng tới.

Để tiếp tục cải thiện trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp, Tọi sẽ thực hiện nó bằng một phương thức khác, trên một blog khác.

Show CommentsClose Comments

2 Comments

 • Lê Văn Luận
  Posted July 27, 2020 at 2:35 am 0Likes

  Hi Tọi, anh cũng muốn làm một trang Blog để lưu giữ những kỹ niệm, sau này anh em mình có trao đổi cho nhau.

  • Toai Tran
   Posted July 28, 2020 at 5:33 am 0Likes

   Dạ anh,

   Anh mà dùng WordPress thì nhắn em, em cài cho anh cái web, chạy cùng server với em, vì em còn dư nhiều chỗ.

   em Tọi,

Leave a comment